Misja i wizja firmy

Misja i wizja firmy

 

Misja: LIDER W ZAKRESIE WSPIERANIA EKSPORTU I INTERNACJONALIZACJI MŚP

 

Rola lidera w zakresie wsparcia eksportu zobowiązuje nas do tworzenia unikalnej wartości rynkowej.

Misją ABMmedia jest rozwijanie działań eksportowych oraz zwiększenie ekspansji na nowe rynki zagraniczne. Wspieramy przedsiębiorstwa w działaniach mających na celu zaistnienie na nowych rynkach docelowych.

ABMmedia zajmuje się kształtowaniem oraz wdrażaniem strategii proeksportowych, dzięki którym przedsiębiorstwa osiągają zamierzone cele biznesowe na rynkach docelowych. Stale rozwijamy działalność badawczo-rozwojową, która przyczynia się do wdrażania działań ukierunkowanych na internacjonalizację przedsiębiorstw. Nasza grupa to doświadczony oraz kompetentny zespół ekspertów. Posiadamy największą sieć konsultantów w Polsce i Europie. 

W ramach realizowanej misji planujemy, przygotowujemy oraz wdrażamy strategie ukierunkowane na rozwój działań eksportowych firm. ABMmedia skutecznie implementuje wzmocnienie działalności MŚP, których celem jest między innymi:

 • Rozwój firmy w oparciu o opracowanie i wdrażanie nowego modelu biznesowego w celu umiędzynarodowienia firmy

 • Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej

 • Wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa 

 • Poszerzenie współpracy gospodarczej i rozwój firmy w oparciu o prowadzone działania eksportowe

 • Wsparcie w zakresie wprowadzania produktów/usług na nowe rynki

 • Promocja produktów/usług na rynku krajowym i rynkach zagranicznych

 • Rozwój i ekspansja w zakresie sprzedaży eksportowej i kreacji wizerunku firmy na rynkach docelowych

 • Wprowadzenie i promocja firmy na rynkach zagranicznych powiązana z wzmocnieniem jej konkurencyjności poprzez wdrożenie odpowiednich działań proeksportowych

 • Wprowadzenie kanału biznesowego B2B w firmie

 • Realizacja działań wspierających internacjonalizację przedsiębiorstwa

 • Rozwój marki firmy na rynkach zagranicznych

 • Rozwój sieci partnerów handlowych

Wizja: ROZWÓJ POLSKICH MAREK NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH, ABY CIESZYŁY SIĘ ZAUFANIEM                 KLIENTÓW, PARTNERÓW BIZNESOWYCH ORAZ INTERESARIUSZY

Mogą Państwo skorzystać z wiedzy, doświadczenia niezależnych doradców, wskazując wybrane docelowe kraje, sektory gospodarki, branże, towary i usługi. Są to osoby (rezydenci, mający miejsce zamieszkania w danym kraju oraz osoby prawne i inne podmioty mające siedzibę w tych krajach), które posiadają doświadczenie w swoich branżach. 

Stale współpracujemy z osobami powiązanymi z działalnością naukową w Polsce i za granicą. Wdrażamy działania w zakresie wzmacniania konkurencyjności firm, zwiększenia współpracy gospodarczej, internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw, a także rozwijamy sieci partnerów biznesowych, dzięki którym nasi klienci odnoszą sukcesy na zagranicznych rynkach docelowych.

Audyt wzorniczy i strategia wzornicza są naszymi kluczowymi narzędziami w zakresie wzmocnienia konkurencyjności polskich firm na rynkach międzynarodowych. Posiadamy udokumentowane doświadczenie w kreowaniu nowych modeli biznesowych, które są integralną częścią ekspansji na rynki zagraniczne.

Świadczymy innowacyjne usługi wspierające rozwój i eksport firm na rynkach międzynarodowych. Zapewniamy kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę działania, które zapewnią ekspansję Państwa firmy na nowych rynkach zbytu.

Korzystając z naszych usług towarzyszyć będzie Państwu poczucie pewności działania oraz osiągnięcia zamierzonych celów. Nasi eksperci reprezentują  wiele dziedzin i posiadają udokumentowane doświadczenie w realizacji konkretnych działań. Interdyscyplinarność i swoboda komunikacji umożliwiają nam pozyskanie informacji z każdego rynku docelowego, bez względu na różnice językowe.

ZAPRASZAMY NAKONSULTACJE

+ 48 22 270 12 93

    Skontaktuj się z namiPoznaj naszą ofertę