Marketing Eksportowy

MARKETING EKSPORTOWY - PROMOCJA FIRM ZA GRANICĄ

Wejście na nowe rynki jest zawsze dużym wyzwaniem. Dobrze przemyślany i zaplanowany proces może przynieść znaczące przychody i zyski.
Zapewniamy Państwu określone działania mające na celu wprowadzenie produktów, bądź usług na zagraniczne rynki w odpowiednim czasie i miejscu, zapewniając tym samym pozyskanie klientów. Strategią naszej firmy jest dostosowanie oferowanych przez klienta wyrobów (produktów, usług) do specyfiki danego rynku.

W związku z ciągłym wzrostem zainteresowania i potrzeb rozwijania działalności eksportowej Polskich firm przygotowaliśmy kompleksową ofertę usług, których celem jest: 

  • promocja firm za granicą 

  • badanie rynków zagranicznych

  • wspieranie eksportu

  • doradztwo eksportowe

  • marketing eksportowy.

Wspieranie eksportu i doradztwo eksportowe

OPRACOWANIE NOWEGO MODELU BIZNESOWEGO I STRATEGII MARKETINGOWEJ

ukierunkowane na zwiększanie międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstw, która przyczyni się do wzrostu obrotów przedsiębiorstwa w handlu zagranicznym.

PEŁNE ANALIZY ORAZ BADANIA RYNKÓW DOCELOWYCH

pomogą zdobyć informacje nie tylko o konsumentach i strukturze popytu oraz podaży w interesującym Państwa obszarze gospodarki, lecz także o relacjach w nim panujących.

STRATEGIA WEJŚCIA NA RYNEK

poprzedzona pogłębionymi badaniami rynku, precyzująca docelowe segmenty danego obszaru gospodarczego, przewagi konkurencyjnej, politykę marki, sposób dostarczania produktów, usług.

DOPASOWANIE ODPOWIEDNIEGO RYNKU

do potencjału oferowanych przez Państwa firmę produktów, usług oraz dostosowanie ich do wymogów zagranicznych rynków. Przeprowadzimy kompleksową analizę docelowego rynku pod względem popytu i podaży.

WYSZUKIWANIE I DOCIERANIE DO KLIENTÓW

stworzenie dedykowanej bazy danych potencjalnych partnerów biznesowych, inwestorów, klientów. Przeprowadzenie kampanii marketingowych w oparciu o Państwa potrzeby, oferowane produkty, usługi oraz przyjętą strategie nawiązywania kontaktu z docelową grupą.

PRZYGOTOWYWANIE KOMPLEKSOWYCH OFERT WSPÓŁPRACY

w tym pełna analiza treści, tłumaczenie na język kraju docelowego oraz dostosowanie wiadomości do wybranej grupy odbiorców. Umożliwiające skuteczne dotarcie do potencjalnych klientów oraz osiągnięcie założonych celów.   

TŁUMACZENIE ORAZ PROWADZENIE KORESPONDENCJI

w imieniu Państwa firmy z klientami, inwestorami oraz partnerami biznesowymi z danych rynków w celu omówienia szczegółów współpracy lub umówienia spotkań bezpośrednich.

SYSTEMATYCZNE RAPORTOWANIE

z przeprowadzanych działań wspierających eksport, dzięki czemu będą mieli Państwo stałą kontrole nad wykonywaną przez naszych specjalistów pracą oraz wgląd do statystyk skuteczności działania. Każdorazowo otrzymają Państwo informacje dotyczące rynku, wskazujące odpowiednie rozwiązania wpływające na wzrost sprzedaży.

DORADZTWO EKSPORTOWE ORAZ MARKETINGOWE

specjaliści z dziedziny marketingu, eksportu oraz prawa gospodarczego, będą do Państwa dyspozycji w każdej sprawie, przez cały okres trwania współpracy. Korzystając z naszych usług będą mieli Państwo pewność, że prowadzone działania są zgodnie z prawem.

Świadczymy innowacyjne usługi wspierające rozwój i eksport firm na rynkach międzynarodowych. Zapewniamy kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę działania, które zapewnią ekspansję Państwa firmy na nowych rynkach zbytu.

Korzystając z naszych usług towarzyszyć będzie Państwu poczucie pewności działania oraz osiągnięcia zamierzonych celów. Nasi eksperci reprezentują  wiele dziedzin i posiadają udokumentowane doświadczenie w realizacji konkretnych działań. Interdyscyplinarność i swoboda komunikacji umożliwiają nam pozyskanie informacji z każdego rynku docelowego, bez względu na różnice językowe.

ZAPRASZAMY NA KONSULTACJE

+ 48 22 270 12 93

    Skontaktuj się z namiPoznaj naszą ofertę