Eksperci, Konsultanci

Nasza sieć międzynarodowa: Eksperci, analitycy i konsultanci. 

Oferujemy wsparcie eksportu, kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę usługi doradcze. Nadto świadczymy innowacyjne usługi w ramach kosztów kwalifikowanych wspierające rozwój firm na rynku polskim i międzynarodowym obejmujące działania i poddziałania krajowych i regionalnych programów operacyjnych (RPO).


Mogą Państwo skorzystać z wiedzy, doświadczenia niezależnych doradców, wskazując wybrane docelowe kraje, sektory gospodarki, branże, towary i usługi. Są to osoby (REZYDENCI, mający miejsce zamieszkania w danym kraju oraz osoby prawne i inne podmioty mające siedzibę w tych krajach), które mają doświadczenie w swoich branżach. W przypadku wsparcia eksportu, internacjonalizacji, ekspansji zagranicznej możemy dostarczać wiedzę, analizy, opracowania bezpośrednio ze wskazanych krajów. W budowanie sieci międzynarodowych kontaktów włożyliśmy bardzo dużo kapitału, czasu i zaangażowania. Dzisiaj ta sieć kontaktów jest dostępna dla Państwa firmy i będzie procentować w jej rozwoju międzynarodowym.

Poniżej przedstawiamy potencjał (w tym przypadku tylko ekspertów) w wybranych krajach.

Niemcy

Wielka Brytania

Czechy

Francja

Włochy

Rosja

Holandia

Ukraina

Szwecja

Słowacja

Europa

Belgia

Rumunia

Białoruś

Dania

Norwegia

Hiszpania

Austria

Szwajcaria

Litwa, Łotwa, Estonia

kraje bałkańskie

Europa

USA

Kanada

Meksyk

Brazylia

Iran

Turcja

Chiny

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Arabia Saudyjska

Singapur i pozostałe kraje azjatyckie

Ameryka, Azja

Świadczymy innowacyjne usługi wspierające rozwój i eksport firm na rynkach międzynarodowych. Zapewniamy kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę działania, które zapewnią ekspansję Państwa firmy na nowych rynkach zbytu.

Korzystając z naszych usług towarzyszyć będzie Państwu poczucie pewności działania oraz osiągnięcia zamierzonych celów. Nasi eksperci reprezentują wiele dziedzin i posiadają udokumentowane doświadczenie w realizacji konkretnych działań. Interdyscyplinarność i swoboda komunikacji umożliwiają nam pozyskanie informacji z każdego rynku docelowego, bez względu na różnice językowe.

ZAPRASZAMY  KONSULTACJE

+ 48 22 270 12 93

    Skontaktuj się z namiPoznaj naszą ofertę