Go to Brand: Poddz. 3.3.3

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand: Poddziałanie 3.3.3 Program operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 -2020

W ramach poddziałania 3.3.3 PO IR przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie udziału w działaniach określonych w programach promocji, w celu promowania marek produktowych wyrobów/usług, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych, oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki. 

Celem programu Go to Brand jest internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw oraz wzrost innowacyjności naszej gospodarki.

Podstawowe informacje:

 • Alokacja na projekt: na poziomie 100 mln euro.

 • Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów:

  1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 10 000 000 zł
  2) zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 90 000 000 zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 1 000 000 zł.

Poziom dofinansowania w zależności od charakteru pomocy wynosi: do 50 proc. lub do 85 proc.

Z działania mogą skorzystać: mikro-, mali i średni przedsiębiorcy

Nabory wniosków prowadzi: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

W ramach projektu realizowane są dwa rodzaje programów promocji: 

 • Branżowe programy promocji

 • Programy promocji o charakterze ogólnym, do których należą programy promocji na rynkach perspektywicznych oraz duże przedsięwzięcia promocyjne

Branżowe programy promocji

Programy te określają katalog działań promocyjnych dla przedsiębiorców oraz działania podejmowane przez Ministerstwo Rozwoju na rzecz promocji branż i polskiej gospodarki. W latach 2017 – 2019 branżowe programy promocji realizowane będą dla następujących branż:

 • Sprzęt medyczny;

 • Maszyny i urządzenia;

 • IT/ICT;

 • Biotechnologia i farmaceutyka;

 • Moda polska;

 • Kosmetyki;

 • Budowa i wykańczanie budowli;

 • Jachty i łodzie;

 • Meble;

 • Polskie specjalności żywnościowe;

 • Sektor usług prozdrowotnych;

 • Części samochodowe i lotnicze.

Programy promocji na rynkach perspektywicznych

Celem realizacji programów promocji na rynkach perspektywicznych jest stworzenie przedsiębiorcom narzędzi do ekspansji rynków pozaunijnych, często odległych, kosztowych, ale posiadających duży potencjał importowy, o którym przedsiębiorcy nie mają świadomości. Ministerstwo Rozwoju wybrało 5 rynków perspektywicznych, na terenie których przez najbliżej 3 lata realizowane będą programy promocji.

Do wybranych rynków należą:

 • Algieria

 • Indie

 • Iran

 • Meksyk

 • Wietnam

Dla każdego z rynków opracowywany jest odrębny program promocji, w ramach którego określone zostaną narzędzia promocyjne służące zwiększeniu poziomu eksportu na danym rynku. Każdy z programów składać się będzie z dwóch części:

 • części pierwszej, w ramach której wskazane zostaną działania promocyjne dla przedsiębiorców,

 • części drugiej, w ramach której wyszczególnione zostaną działania promujące istotę wybranych branż oraz działania promujące polską gospodarkę.

Planowane terminy naboru wniosków, regulamin oraz pozostałe dokumenty dotyczące działania dostępne są na stronie www.poir.parp.gov.pl lub Link

W przypadku dokonywania przez wnioskodawcę publikacji zapytań ofertowych zalecane jest zamieszczenie zapytania ofertowego oraz informacji o wynikach postępowania na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej – publikacja na stronie www.parp.gov.pl poprzez Lokalny System Informatyczny 1420

Świadczymy innowacyjne usługi wspierające rozwój i eksport firm na rynkach międzynarodowych. Zapewniamy kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę działania, które zapewnią ekspansję Państwa firmy na nowych rynkach zbytu.

Korzystając z naszych usług towarzyszyć będzie Państwu poczucie pewności działania oraz osiągnięcia zamierzonych celów. Nasi eksperci reprezentują  wiele dziedzin i posiadają udokumentowane doświadczenie w realizacji konkretnych działań. Interdyscyplinarność i swoboda komunikacji umożliwiają nam pozyskanie informacji z każdego rynku docelowego, bez względu na różnice językowe.

ZAPRASZAMY NA KONSULTACJE

+ 48 22 270 12 93

    Skontaktuj się z namiPoznaj naszą ofertę