PARP przeznaczy kolejne 200 mln zł na ekspansję zagraniczną przedsiębiorstw

28 kwietnia rozpocznie się nabór wniosków w konkursie działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Łączna pula środków dofinansowania wynosi: 200 mln zł.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi: 550 tys. zł.

O dotacje mogą ubiegać się wyłącznie: mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Polski Wschodniej, obejmującym województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, świętokrzyskie, lubelskie i podkarpackie.

Konkurs jest przeznaczony dla przedsiębiorców chcących rozpocząć lub rozwinąć sprzedaż swoich produktów na nowych rynkach zagranicznych.

Celem projektu, który może zostać objęty wsparciem, jest przygotowanie do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności przedsiębiorstwa. W jego ramach możliwe także będzie uzyskanie dofinansowania kosztów zakupu licencji oprogramowania niezbędnego do wewnętrznego przygotowania przedsiębiorstwa do ekspansji, a także udziału w misjach i targach gospodarczych.

Ogłoszenie naboru

Dokumentacja