Komunikat w sprawie zmiany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na 2016 rok

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż zmianie uległ Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na 2016 rok.

Modyfikacja harmonogramu dotyczy:

  • zwiększenia alokacji na konkurs w poddziałaniu 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej z pierwotnie planowanej kwoty 58,8 mln PLN do kwoty 65,6 mln PLN.

  • zwiększenia alokacji na konkurs w poddziałaniu I.2 Internacjonalizacja MŚP z pierwotnie planowanej kwoty 5 mln PLN do kwoty 10 mln PLN.
    zwiększenia alokacji na konkurs w poddziałaniu I.2 Internacjonalizacja MŚP (etap II) z pierwotnie planowanej kwoty 50 mln PLN do kwoty 200 mln PLN.

  • zwiększenia alokacji na konkurs w poddziałaniu 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP z pierwotnie planowanej kwoty 60 mln PLN do kwoty 135 mln PLN. Konsekwencją tej zmiany jest rezygnacja z przeprowadzenia drugiego naboru dla przedmiotowego poddziałania w 2016 r.

Źródło: http://popw.parp.gov.pl/